top of page
20180705_165319.jpg
20180705_165255_edited.jpg

​LÄMNA INGEN STEN ORÖRD

Rånässalongen V “Hope of hope”

8.7. – 12.8. 2018

Konstutställning i
Rånäs slottspark och Stenkvarn.

 

Löst baserad på en historia om ett stenröse som får nog av att ligga där stilla i en hög på marken och ger sig iväg men även som titeln föreslår, ibland måste man vända på många stenar innan man hittar det man söker. 

Hopp om hopp.

”Hope locates itself in the premises that we don’t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act.”

(Rebecca Solnit)

Officiell utställningstext:

Rånässalongen V “Hope of hope”

8.7. – 12.8. 2018

Konstutställning i Rånäs slottspark och Stenkvarn.

Årets tema för Rånässalongen är Hopp om Hopp.

Vårt mål är en utställning i den magnifika slottsmiljön som lyfter glädjen, passionerna, friheten och tron på den handlande människan.

Vi ser hoppet som motståndshandling i vår hotade värld. De styrande doktrinerna vill få oss att tro att det inte finns något alternativ, att vi saknar makt, att vi inte kan vinna, att anpassning är varje lands och människas plikt. Därför måste vi, med Birgitta Trotzigs ord, vårda och öva hoppet. Det är vår tids uppdrag till konsten.

 

Utställningen omfattar olika konstupplevelser som släpper fram livskänslan, glädjen, skönheten, drömmarna och kärleken. Konst som markerar mot hopplösheten och nihilismen och ger kraft att förändra. ”Hopp om hopp” låter oss föreställa oss en bättre värld. Tror vi att vi nu lever i den bästa av världar lever vi i hopplöshet, har någon sagt. Kulturen behövs för att forma och förmedla ”aktiva utopier” (Z. Bauman). Motstånd och hopp är oskiljaktiga. God konst ger näring åt själen. Den låter den nedslagne ana strimmor av hopp och mening.

 

Vi vill mobilisera alla kreativa krafter inom konsten för att motverka den pandemiska spridningen av hopplöshet i vår tid. Årets utställning låter olika konstformer från skulptur och måleri, till installationer, performance, och video, gestalta temat. Och vi vill i samtalets form utforska olika tankar om hopp om hopp. Utställningens hopp är inspiration för gemensam handling, att stöpa om sorgen och ilskan till visioner och drömmar. Vi måste tända hoppet och konsten är, säger Gerhard Richter, den högsta formen: ”- Art is the highest form of hope.” Casten von Otter, proffesor emeritus i sociologi

20180705_165331_edited.jpg
bottom of page