top of page

SPEKULATIONER

10/12 – 21/1 –

Norrtälje konsthall visar.

Utställningen visas från 10 december 2022 till 21 januari 2023

Spekulationer är en utställning som består av flera installationer varav en stor skulptur i trä som utgångspunkt, vilket ger en inledande struktur till att tänka fritt och fantasifullt.

Helén Edlings verk ställer frågor om hur vi lever och relaterar i en given samhällstruktur, kan vi leva på andra sätt? Det spekulativa handlar ju just om detta både i nutid men framförallt skapa nya visioner om framtiden. Hon använder sig av ofta av upphittade eller återanvända material eller som när hon
vistades på Braggin Yst på Island började experimentera och skapade nya material som bioplast eller bioläder, ett slags omkastandets morfologi. Naturmaterial bearbetas och får nya uppgifter och blir här till basala byggstenar till en skulptur eller en tecknig. Denna lekfulla process leder till en praktik som präglas av improvisation och ger en bredd av uttryck. Edling skapar genom denna
multipla och experimentella ingång en helt egen värld. Här formuleras tunna trådar som bildar en imaginär väv som förflyttar oss och skapar rum och öppnar upp för potentiella interaktioner och skapar nya sätt att engagera. Rent konkret kan man hävda att Edling tar sig in bakvägen i det vardagliga livet och möjlliggör för en upptäcksfärd där vi kan finna det spektakulära i det tillsynes alldagliga, något förbisedda och det lite trista. Hon uppmuntrar oss till nyfikenhet kring det som
är för oss okänt.

Med ett intresse för sociala system och människors drömmar och rädslor så har Helén Edling skapat en fysisk och tidsbunden kontruktion med ett helt öppet narrativ. Ett narrativ som dock vilar på ett slags sceniskt framträdande, där betraktaren, placerad i dess mitt, får vara den som håller i trådarna.

bottom of page